Telephone number : 09-5056-6999 , 06-1654-9509 Find us on:
ยอดเข้าชม : 392 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

พระอาจารย์ได้รับนิมนต์นั่งปรกอธิษฐานจิต ในพิธีสวดภาณยักษ์ไพรีรับพินาศ ณ. ที่พักสงฆ์เขาธัมมสรณ์ จ.อุทัยธานี วันจันทรืที่16มีนาคม พ.ศ.2563

พระอาจารย์ได้นิมนต์นั่งปรกอธิษฐานจิต ในพิธีสวดภาณยักษ์ไพรีรับพินาศ  ณ. ที่พักสงฆ์เขาธัมมสรณ์ จ.อุทัยธานี วันจันทรืที่16มีนาคม พ.ศ.2563

"....."

“การวางอารมณ์อุเบกขานี้เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราดูคำบริกรรมพุทโธที่หายไปหมด เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเราจะต้องประคองอารมณ์นั้นไว้ ทั้งความรู้สึก ความสงบ เมื่อเราประคองอารมณ์ไว้แล้วมันจะก้าวต่อไปด้วยตัวของมันเอง”