Telephone number : 09-5056-6999 , 06-1654-9509 Find us on:
ยอดเข้าชม : 109 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

สวดมนต์ทำวัตรเย็นเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

สวดมนต์ทำวัตรเย็นเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

"....."

“การวางอารมณ์อุเบกขานี้เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราดูคำบริกรรมพุทโธที่หายไปหมด เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเราจะต้องประคองอารมณ์นั้นไว้ ทั้งความรู้สึก ความสงบ เมื่อเราประคองอารมณ์ไว้แล้วมันจะก้าวต่อไปด้วยตัวของมันเอง”