Telephone number : 09-5056-6999 , 06-1654-9509 Find us on:
ยอดเข้าชม : 376 ครั้ง

กรรมฐาน MP3

Image

อานาปานสติกรรมฐาน การระลึกถึงพุทธคุณ๙และการดูจิต


"....."

“การวางอารมณ์อุเบกขานี้เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราดูคำบริกรรมพุทโธที่หายไปหมด เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเราจะต้องประคองอารมณ์นั้นไว้ ทั้งความรู้สึก ความสงบ เมื่อเราประคองอารมณ์ไว้แล้วมันจะก้าวต่อไปด้วยตัวของมันเอง”