Telephone number : 09-5056-6999 , 06-1654-9509 Find us on:
ยอดเข้าชม : 422 ครั้ง

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลฯพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมฯปางอุ้มบาตรและหล่อรูปเหมือน พระครูสุนทรกาญจนคุณ (หลวงปู่แก่น) อดีตเจ้าอาวาส วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ (โป่งปัด)

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลฯพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมฯปางอุ้มบาตรและหล่อรูปเหมือน พระครูสุนทรกาญจนคุณ (หลวงปู่แก่น) อดีตเจ้าอาวาส วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ (โป่งปัด)
..................................................................................
กำหนดการ
วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๖.๐๙น. พิธีบวงสรวง
เวลา ๐๘.๐๐น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร
เวลา ๑๐.๐๙น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ศตวาร (๑๐๐วัน)
- เก็บสรีระสังขารของพระครูสุทรกาญจนคุณ (หลวงปู่แก่น)
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๙น. ถวายผ้าป่าสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา ๑๓.๐๙น. พิธีหล่อรูปเหมือนของพระครูสุทรกาญจนคุณ (หลวงปู่แก่น)
เวลา ๑๕.๐๐น. เสร็จพิธี
....................................................................................
ร่วมทำบุญสร้างพระได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธัมมปุตโต 015-2-99556-3
(โอนยอดเงินลงท้ายด้วย .03 สต.)

"....."

“การวางอารมณ์อุเบกขานี้เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราดูคำบริกรรมพุทโธที่หายไปหมด เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเราจะต้องประคองอารมณ์นั้นไว้ ทั้งความรู้สึก ความสงบ เมื่อเราประคองอารมณ์ไว้แล้วมันจะก้าวต่อไปด้วยตัวของมันเอง”