Telephone number : 09-5056-6999 , 06-1654-9509 Find us on:

ข้อธรรม

Image

เรื่อง วิธีปัดลมพายุร้าย. และคำทำนายปี ๒๕๖๒

สนทนาธรรม : ตายแล้วไปไหนและวิธีอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ
<

Image

คุณเครื่องจำแนกแจกบุคคล

เรื่องคุณเครื่องจำแนกแจกบุคคล
ลูกศิษย์ ปุจฉา : กราบนมัสการครับ ค

Image

วิธีการหนีบาป

ลูกศิษย์ ปุจฉา : กราบนมัสการครับ ผมอยากทราบว่าเราสามารถหนีบลูกศิษย์ ปุจฉา : กราบนมัสการครับ เวลาเราหล่อพระ แล้วถวายทองคำ ทำให
Image

อธิษฐานบารมี

การทำบุญสร้างบารมี ก็เหมือนกับเก็บตุนเสบียง เก็บตุนอาวุ

Image

อารมณ์พระโสดาบัน

อารมณ์พระโสดาบัน

วิธีทรงอารมณ์เข้

Image

พระจุลโสดาบัน คือใคร?

ความหมายของคำว่า

"....."

“การวางอารมณ์อุเบกขานี้เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราดูคำบริกรรมพุทโธที่หายไปหมด เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเราจะต้องประคองอารมณ์นั้นไว้ ทั้งความรู้สึก ความสงบ เมื่อเราประคองอารมณ์ไว้แล้วมันจะก้าวต่อไปด้วยตัวของมันเอง”